Strašidelný mlýn

28.11.2010 19:21

Jak Kašpárek slíbil, šel hledat další pohádku do pohádkové říše.

A našel pohádku

S T R A Š I D E L N Ý    M L Ý N

Děti které přišly do našeho divadla v  neděli 28. listopadu viděly jak Kašpárek pohádku hledal,

jak ji našel a jak dopadla.

 

U vchodu si děti vybraly obrázek a bonbonek.

pohodlně se usadily

a po pohádce si přišly pohladit Kašpárka